25 Mar 2016

XSecutive sponsor op het “nationaal privacy event”

XSecutive sponsor op het “nationaal privacy event”

Functieomschrijving Account Manager binnendienst

De Wet meldplicht datalekken is sinds 1 januari 2016 van kracht en over de Europese privacyverordening is overeenstemming bereikt. De wettelijke verplichtingen zijn daarmee een gegeven. Het komt er nu op aan dat organisaties aantoonbaar effectieve maatregelen treffen en risico’s op boetes en claims beheersbaar maken. Dat zij het potentieel van de wettelijke verplichtingen optimaal benutten.

Verminder het risico op boetes en commercieel verlies, ervaar de mogelijkheden en kansen voor uw organisatie en schrijf u in!

http://www.nationaalprivacyevent.nl/

 

03 Dec 2015

Wet Meldplicht Datalekken

Wet Meldplicht Datalekken

Wet Meldplicht Datalekken

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is met ingang van 1 januari 2016 verplicht om gevallen van inbreuk op de beveiliging, die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens, te melden. Dit gold al eerder voor aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten ­- op grond van de Telecommunicatiewet - bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker. Doel is persoonsgegevens beter te beschermen.

Verder kan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van privacyregels. Het Cbp mag die nu alleen opleggen bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden. Vanaf 1 januari 2016 is dat ook mogelijk bij schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers - bijvoorbeeld over hun politieke voorkeur of levensovertuiging - is misbruikt.

03 Dec 2015

Insight 2015

Insight 2015

XSecutive at Insight 2015

XSecutive will be at NetApp Insight 2015 in Berlijn from November 16th until November 19th. NetApp Insight™ is NetApp’s annual conference for their partners and cusomers storage and data management professionals. This conference provides customers, engineers, consultants and partners apodium and opportunity to meet with industry-experts and each other.

Meer informatie: http://www.netapp-insight.com/