25 mrt 2016

XSecutive sponsor op het “nationaal privacy event”

XSecutive sponsor op het “nationaal privacy event”

Functieomschrijving Account Manager binnendienst

De Wet meldplicht datalekken is sinds 1 januari 2016 van kracht en over de Europese privacyverordening is overeenstemming bereikt. De wettelijke verplichtingen zijn daarmee een gegeven. Het komt er nu op aan dat organisaties aantoonbaar effectieve maatregelen treffen en risico's op boetes en claims beheersbaar maken. Dat zij het potentieel van de wettelijke verplichtingen optimaal benutten.

Verminder het risico op boetes en commercieel verlies, ervaar de mogelijkheden en kansen voor uw organisatie en schrijf u in!

http://www.nationaalprivacyevent.nl/